Isännöinti

Taloyhtiön isännöintisopimusasioista vastaa taloyhtiön hallitus.

Isännöintisopimukseen sisältyvät sopimuksessa kirjallisesti määritellyt tehtävät.

Jollei asiakkaan toiveesta muuta johdu, käytämme sopimusten liitteenä tehtäväluetteloa, joka noudattaa täysin Suomen Kiinteistöliiton näkemystä asunto-osakeyhtiön isännöitsijän tehtävistä ja niiden jaottelusta kiinteään palkkioon sisältyviksi (A) ja erilliskorvaukseen oikeuttaviksi (B), päivitetyn 11.painoksen mukaisesti.

Tehtävien hoidossa noudatamme isännöinnin eettisiä ohjeita.

Isännöintiä hoidetaan kahden kokeneen isännöitsijän voimin. Osakkailla on vahva taloudellinen osaaminen ja monipuolinen kokemus mm. taloyhtiöiden erilaisista korjaushankkeista ja vuosien kokemuksen/isännöintitoiminnan myötä muodostunut laaja yhteistyökumppaniverkosto, jota hyödynnämme aina asiakkaan eduksi, taloyhtiöiden erilaisiin tarpeisiin.

Yritys panostaa henkilöstön kouluttautumiseen kiinteistöalan ajankohtaisissa asioissa ja seuraa aktiivisesti alan kehitystä.

Asiakkaidemme käytössä ovat myös sähköiset palvelukanavat ja taloyhtiön kotisivut, joiden sisältö ja eri sidosryhmien käytettävissä olevat palvelut räätälöidään taloyhtiön ja hallituksen tarpeisiin sopivalla tavalla.